top of page

Uygulamalar

Endüstriyel IOT ürünlerinin ve sensörlerinin merkezi sisteme veri aktarabileceği, ölçeklendirilebilir, esnek,  kablolu veya kablosuz bir  iletişim omurgasının kurulması kapsamında yapmış olduğumuz proje uygulamaları.

topology.png

RFID Yüzey Sıcaklık ve Nem Takibi

rfid sıcaklık.png

Proje Kapsamı

01

Etiketleme

Sıcaklık ve nem ölçümü yapılacak makine, hareketli dönen yüzey, bara ve malzemeyüzeylerinin etiketlenmesi.

03

Etiket Veri Toplama

Periyodik olarak bu etiketlerin konum, id, sıcaklık ve nem verilerinin okunarak merkezi sisteme iletilmesi.

02

Anten Kurulumu

Sensörleri kablosuz olarak okuyacak anten ve okuyucu modüllerin yerleştirilmesi.

04

Alarm Üretimi

Sensor değerlerine göre alarm üretilmesi, kestirimci bakım ve sorun tespiti faaliyetlerinin yürütülmesi.

RFID Envanter ve Personel Alan Takibi

rfid alan.png

01

Etiketleme

Envanter ve personellerin düşük maliyetli pasif UHF RFID etiket ve kartlar ile donatılması.

03

Alan Takibi

Merkezi sistemden anlık ve tarihsel olarak envanter ve personel hareketlerinin takip edilmesi.

02

Anten Kurulumu

Sensörleri kablosuz olarak okuyacak anten ve okuyucu modüllerin yerleştirilmesi.

04

Kalıp Tanıma

Proje dahilinde kalıp ve benzeri malzemelerin alana girdiği an konfigürasyonlarının makinelere otomatik tanımlanması.

Proje Kapsamı

Makine ve Operatör İzleme 

genel veri.png

01

Makine ve Operatör Verimliliği

Endüstriyel kuruluşlarda çalışan üretim ekipmanlarının anlık çalışma durumlarının izlenmesi, makine/operator verimliliği hesaplanması. Motor vibrasyon ve yüzey sıcaklıklarının ölçülmesi.

03

Üretim İzleme

Üretim miktarının anlık olarak sayılması

02

SCADA ve MES Harici Veri

Harici sensörler ile SCADA veMES altyapılarının desteklenmesi ve operatör duruş/kalkış verilerinin doğrulanması.

04

Makine Enerji İzleme

Makine bazlı enerji tüketiminin ölçülmesi, aralarında karşılaştırılması. Birim enerji maliyetlerinin ölçülmesi. Akım ve harmonik ölçümleri ile kestirimci bakım yapılması.

Proje Kapsamı

Enerji ve Elektrik Kalitesi İzleme

Kompanzasyon.png

01

Kompanzasyon İzleme

Kompanzasyon rölelerinin RS485 portu üzerinden anlık aktif/reaktif tüketim, kompanzasyon role arızaları, voltaj, akım seviyeleri, harmonik bozunum oranlarının izlenmesi.

02

Sigorta Bazlı Enerji İzleme ve Harmonik Analizi

Harici enerji analizörleri ile fırın, soğutma veiklimlendirme grupları ayrı olarak izlenmesi. Voltaj, akım, aktif reaktif enerji, harmonik bozunum oranlarının izlenmesi.

Proje Kapsamı

Soğuk Zincir İzleme

soğuk zicir.png

01

Dolap Soğuk Zincir İzleme

Mağazalardaki sütlük ve reyon dolaplarının en sıcak noktasının gıda güvenliği kapsamında izlenmesi

03

Soğuk Oda Kapı İzleme

Soğuk odaların sıcaklıklarının ve kapı açık kalma sürelerinin izlenmesi

02

Termostat Akım İzleme

Dolaplarda bulunan termostat cihazlarının enerji tüketimi ve kestirimci bakım kapsamında izlenmesi

04

İklimlendirme İzleme

Mağaza içi alanların mağaza sıcaklığı ve enerji tasarrufu kapsamında izlenmesi

Proje Kapsamı

Mağaza Enerji İzleme

Magaza Izleme.png

01

Kompanzasyon İzleme

Kompanzasyon rölelerinin RS485 portu üzerinden anlık aktif/reaktif tüketim, kompanzasyon role arızaları, voltaj, akım seviyeleri, harmonik bozunum oranları izlenir.

03

Dolap Bazlı Akım İzleme

Dolaplara bağlanan akım sensörleri ile dolap bazlı enerji tüketim ve akım verileri toplanır

02

Enerji Grupları Ayırma

Harici enerji analizörleri ile fırın, soğutma ve iklimlendirme grupları ayrı olarak izlenir. Voltaj, akım, aktif reaktif enerji, harmonik bozunum oranları izlenir.

04

Yapay Zeka İle Kestirimci Bakım

Toplanan veriler ışığında yapay zeka ile sensörlerin eğitilmesi, arıza patternlerinin belirlenmesi.

Proje Kapsamı

Forklift Akü İzleme

akü.png

01

Akü Performans İzleme

Elektrikle çalışan araç ve iş makinelerinde kullanılan akülerin merkezi sistem tarafından izlenmesi

03

Forklift Anlık İzleme

İş makinelerinin anlık faaliyetlerinin akü akım değerleri izlenerek kayda alınması. Akü doluluk oranlarının tarihsel veri olarak tutulması, akım verilerinin karşılaştırılması

02

Akü Ömrünü Arttırma

Akü hücrelerinin sağlık durumunun hücre yüzey sıcaklığı ve  voltaj verileri doğrultusunda analiz edilmesi. Veri analizi sonucu kestirimci bakım hizmetlerinin devreye alınması.

04

Yapay Zeka İle Doğru Şarj Yönetimi

Şarj işleminin yapay zeka verileri ile optimize edilerek hücre ömrünün uzatılması.

Proje Kapsamı

bottom of page